Cho thuê hội trường

PHÒNG

403

TẦNG

4

CAO (M)

3

RỘNG (M)

5.2

DÀI (M)

10

M2

52

LỚP HỌC

33

RẠP HÁT

70

CHỮ U

20

CHỮ NHẬT

24

lên đầu trang