Hội trường 1 (P.504)

Hội trường 1 (P.504): diện tích 155m2 với sức chưa từ 100-150 học viên kiếu lớp học và 250 học viên kiều rạp hát,...
lên đầu trang