Hội trường 2 (P.405)

Hội trường 2: diện tích 100m2 với sức chứa 60-70 học viên kiểu lớp học và 150 học viện kiểu rạp hát,...
lên đầu trang