Phòng học P.401

Phòng học P.401: diện tích 24m2 với sức chứa từ 18-20 học viên kiểu lớp học và 30 học viên kiểu rạp hát,...
lên đầu trang