Phòng học P.403

Phòng học P.403: diện tích 52m2 với sức chứa 30-35 học viên kiểu lớp học và 80 học viên kiểu rạp hát,...
lên đầu trang