Phòng học P.404

Phòng học P.404: diện tích 34m2 với sức chứa 24-27 học viên kiểu lớp học và 50 học viên kiểu rạp hát,...
lên đầu trang