Phòng học P.407

Phòng học P.407: diện tích 38 m2 với sức chứa từ 24-27 học viên kiểu lớp học và 70 học viên kiểu rạp hát,...
lên đầu trang