Phòng học P.500

Phòng học P.500: diện tích 20 m2 với sức chứa từ 14-16 học viên kiểu lớp học và 25 học viên kiểu rap hát,...
lên đầu trang