Phòng học P.501

Phòng học P.501: diện tích 80m2 với sức chứa 55-65 học viên kiểu lớp học và 130 học viên kiểu rạp hát,...
lên đầu trang