Phòng học P.502

Phòng học P502: diện tích 85m2 với sức chứa 65-70 học viên kiểu lớp ho75c và 140 học viên kiểu rạp hát,...
lên đầu trang