Phòng học P.503

Phòng học P.503: diện tích 75m2 với sức chứa 50-60 học viên kiểu lớp học và 120 học viên kiểu rạp hát,..
lên đầu trang