Phòng học P.505

Phòng học P.505: diện tích 24m2 với sức chứa từ 18-20 học viên kiểu lớp học và 30 học viên kiểu rạp hát,..
lên đầu trang